TRANSPORT VETERAN NM 2017

Vi har et busstilbud som bl.a. består av følgende:
• Flesland Lufthavn - hoteller torsdag og fredag
• Transport mellom Bergen by og hallene fredag, lørdag og søndag
• Bergen sentrum - Haukelandshallen - Flesland søndag
• Flesland lufthavn – Bergen sentrum ca 25-30 minutter

Kjøretid fra startsted på Scandic Strand Hotell:
Askøy Forum 30 min
Framohallen 20 min
Olsvikhallen 25 min
Vadmyrahallen 20 min
Landåshallen 20 min
Haukelandshallen 20 min
Laksevåghallen 20 min
Bøneshallen 20 min
Fyllingdalshallen 20 min
Sotra Arena 30 min
Bildøyhallen 30 min

I rushtiden på fredag mellom kl 14:30 og 17:00 må en påregne mellom 5 til 15 min lenger kjøretid.
Alle busser vil være tydelig merket med hvilke haller de kjører til.

Avreise Søndag
Alle lag vil ha transport til Haukelandshallen og derfra til Flesland. Avgangstider til Flesland fra Haukelandshallen er spesifisert i bussruten. Det gjøres oppmerksom på at det ikke går busser fra Bergen Sentrum til hallen etter kl 13:00 på søndagen.

NOEN VIKTIGE PRINSIPPER:

Ankomst
Ved ankomst torsdag og fredag er det satt opp transport til hotellet fra flyplassen. De som evt ønsker seg rett i hallen, må ordnet dette selv. Ved spesielle tidsproblemer ved ankomst kan busstransport vurderes ut i fra hvert enkelt tilfelle.

Transport hoteller/haller
Det er lagt opp til to avgangs- og ankomstruter fra Bergen sentrum (grønn rute og rød rute). Egen bussrute ligger vedlagt i lagsmappen og henger på hoteller samt i alle haller. Vi ber om at lagene forholder seg til transportplanen for å bidra til god logistikk under arrangementet. Dersom en ønsker andre avgangstider, må lagene ordne med egen transport. Det er ca to minutter mellom hvert av påstigningsplassene i Bergen sentrum. Beregn god tid til kampene deres slik at vi unngår forsinkelser i hallene.